Liên hệ

Xin lưu ý: Phụ huynh và học viên chỉ nộp học phí cho 1 tài khoản chính thức của Hamy Academy

HamyAcademy@gmail.com (Global), Social Media: @HamyAcademy

HamyAcademyUK@gmail.com (UK), Social Media: @HamyAcademyUK

HamyAcademyCZ@gmail.com (Czechia), Social Media: @HamyAcademyCZ

HamyAcademyVN@gmail.com (Vietnam), Social Media: @HamyAcademyVN

HamyAcademyHR@gmail.com (Tuyển dụng)

Tel/WhatsApp/Viber/Zalo: +44.7747.666466, +420.720.388.888, +84.396.808.389