Hội đồng khảo thí

Hamy Academy Assessment là hội đồng khảo thí, đảm nhiệm chức năng đánh giá chuyên môn khi học viên đăng ký tại Hamy Academy khóa học 40 buổi trở lên, hoặc thi sinh có thể đăng ký tự do trả phí mà không cần tham gia khóa học của Hamy Academy.

Các kì thi của Hamy Academy Assessment sẽ luôn bám sát tiêu chuẩn Quốc tế, các thí sinh tham dự kì thi sẽ được quay/thu âm/scan bài thi để nộp cho Hội đồng khảo thí, gồm những chuyên gia hàng đầu chấm điểm.